Željko Kipke


26. kolovoz 2012 - 01. rujan 2012Željko Kipke (Čakovec, 1953.) je slikar, filmski režiser, pisac i likovni kritičar. Njegovo slikarstvo karakterizira analitičnost, eklekticizam, te teoretska i likovna zaokruženost unutar pojedinačnih ciklusa. Njegova praksa kretala se od primarnog slikarstva, preko upotrebe geometrijskih likova koji svoje reference pronalaze u vanslikarskome, značenjskom području, pa sve do figuracije. Od 1982. godine njegov rad uključuje i teorijsko-kritičarski rad, te počinje objavljivati tekstove i kritike u novinama i časopisima. Živi u Zagrebu, Hrvatska.

Radovi
Iza scene
Press