Jiří Valoch


24. srpanj 2014 - 31. srpanj 2014Jiří Valoch, rođen 1947. godine u Brnu, češki je teoretičar umjetnosti, kustos, kritičar, i umjetnik, sa diplomom češkog i njemačkog jezika te estetike sa Sveučilišta Masaryk u Brnu. Proučavao je razvoj i tipologiju eksperimentalne poezije i od 1963. sam stvara vizualnu i konceptualnu  poeziju izražavajući se osim standardnim jezikom i tekstualnim instalacijama konceptualnim crtežom, body i land artom. Valoch postepeno ali konstantno i radikalno prelazi i briše granice između slike i riječi.  U razumijevanju  njegovih radova struka povijesti umjetnosti nije nam dovoljna, upravo zbog brisanja i nepoštivanja spomenutih granica, te nam je nužno poslužiti se alatima lingvistike.

Radovi
Iza scene
Press