MIROSLAV PAVLOVIĆ


05. srpanj 2017 - 07. srpanj 2017Miroslav Pavlović rođen je 1952. u Vršcu u Srbiji. Često postavljan u kontekst neokonstruktivizma i njegov rad rezultat je analiziranja medija slikarstva. Započeo je s analitičkim monokromantskim slikama kojima ubrzo dodaje i treću dimenziju. Pavlović stvara vizualne konkretne objekte – skulpture, instalacije, u kojima istražuje osnove elemente vizualnog jezika, eksperimentirajući s materijalima od kojih stvara radove.
Okosnicu njegovih radova predstavljaju „Dimenzionalni radovi“, nazvani tako od prvih izvedbi 1980-ih, stvoreni od drveta, metala, platna, boje i sličnih materijala. U tim se radovima se ne ograničava na isključivo sliku ili skulpturu kao medij, oni imaju obilježja slike-objekta ili prostornog rada. Tehnika nanošenja boje je kontrolirana i promišljena, stvorena nakon analize, rad je dorađivan po potrebi, sve dok se ne dostigne cilj. U radovima poput „Evolucija slikarstva br. 1“, postavljenome 1999. u Vršcu, koji je širine deset i visine tri metra, ponovno izlazi iz okvira slikarstva. Pavlović na završene radove gleda kao ponudu harmonije forme u prostoru, čime se pokazuje njegovo promišljeno stvaranje. Radove stvara u serijama, gdje se ponavljaju gradivni elementi radova, kao proces kojime gledatelju omogućava promišljanje o samim radovima.
Ujedinjujući princip njegovih radova jest prvenstvo forme, plastično, vizualno razmišljanje je nad onim narativnim i alegorijskim – tako da forma postaje simbolički znak umjetničkog rada.

Radovi
Iza scene
Press