Gergelj Urkom


01. srpanj 2014 - 08. srpanj 2014Gera Urkum rođen je 1940. godine u Skorenovcu. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1969. Živi u Londonu. Pripadnik je beogradske neformalne grupe autora (Marina Abramović, Era Milivojević, Neša Paripović, Zoran Popović i Raša Todosijević) koji su, u okružju dominantnog umjerenog modernizma,  radikalizirali i proširili  shvaćanje umjetničkog djela, naglašavajući performativnost i mogućnosti dematerijalizacije umjetničkog djela, te odbacujući shvaćanje umjetnosti kao estetske vrijednosti.

Radovi
Iza scene
Press