FRIEDER NAKE


13. srpanj 2022 - 15. srpanj 2022Frieder Nake (1938., Stuttgart) je matematičar, informatičar i pionir računalne umjetnosti.
Studirao je matematiku na Sveučilištu u Stuttgartu, gdje je stekao diplomu i doktorat (teorija vjerojatnosti).
Svoja prva djela izradio je 1963. i sudjelovao na jednoj od prvih izložbi računalne umjetnosti u Galerie Wendelin Niedlich u Stuttgartu 1965. Njegov rani rad bio je pod utjecajem koncepta informacijske estetike Maxa Bensea.
Nakeove glavne faze rada identificirane su skupinama programa pod nazivom compArt ER56 (1963. - 1965.), Walk-through-raster (1966.), Matrix multiplication (1967./1968.) i Generative aesthetics I (1968./1969.). Izjavio je da neće nastaviti proizvoditi računalnu umjetnost 1971. kada je objavio tekst pod naslovom Ne bi trebalo biti računalne umjetnosti u Biltenu Društva računalne umjetnosti. Njegovi su razlozi uglavnom bili političkog podrijetla: nije vidio kako bi mogao aktivno pridonijeti računalnoj umjetnosti i istovremeno biti politički aktivist protiv kapitalizma.
Godine 1999. sa Susanne Grabowski i Matthiasom Kraußom osnovao je projekt compArt: a space for computer art (kasnije compArt: Center of Excellence Digital Art), veliku online bazu podataka posvećenu ranoj digitalnoj umjetnosti.
Nake je profesor interaktivne računalne grafike na Odsjeku za računarstvo u Bremenu od 1972. Predavao je i bio gostujući profesor u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Aziji.

Radovi
Iza scene
Press