LUCIA DI LUCIANO


02. srpanj 2022 - 06. srpanj 2022Lucia di Luciano (1933., Sirakuza) pohađala je Akademiju likovnih umjetnosti i bila članicom L’Associazione Artistica Internazionale.
Di Luciano i Pizzo upoznali su se 1956. na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu i vjenčali se 1959. g. Bili su dio pokreta programirane umjetnosti (arte programmata), a o njihovim radovima pisali su neki od najistaknutijih likovnih kritičara tog vremena.

Gruppo 63 činila su dva umjetnički para - Lucia di Luciano i Giovanni Pizzo te Lia Drei i Francesco Guerrieri. Grupu je obilježavalo umjetničko istraživanje temeljeno na logičko matematičkim principima koje stremi objedinjavanju umjetnosti, arhitekture i industrijskog dizajna. Grupa prestaje djelovati u rujnu 1963. g. Zatim su di Luciano i Pizzo osnovali grupu Operativo R (1963. – 1968.) u kojoj su i Franco di Vito i Carlo Carchietti. Grupa stvara naglašenom rigidnosti kojom slijede precizne teoretske principe znanstveno-logičkog područja.

Radovi
Iza scene
Press